DAKOBE        https://dakobe.dk

Danmarks Komplementære Behandlere.

En landsdækkende tværfaglig forening for komplementære behandlere.

 

SundhedsRådet       https://sundhedsraadet.dk

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for foreninger & skoler indenfor komplementær- og alternativ behandling i Danmark