DAKOBE  www.dakobe.dk

Danmarks Komplementære Behandlere.

En landsdækkende tværfaglig forening for komplementære behandlere.

 

SRAB www.srab.dk

Sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling